HCL.hr forum

Technology => Internet i umrežavanje => Autor teme: Protector - 23. Ožujak, 2008., 00:14

Naslov: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Protector - 23. Ožujak, 2008., 00:14
Uvod
------------------------

Pretpostavljam da želite dva računala umrežiti što jeftinije, a to je definitivno koristeći LAN kabel (popularno zvani Cross Connection Cable) i mrežne(Ethernet) kartice. Bluetooth (BT) i Wireless LAN (WLAN / HI-FI) ćemo preskočiti u ovom dijelu, iako su postavke iste, pravila prilikom korištenja gore navedenog su malo drugačija. Krenimo...!


Priprema:
------------------------
1. Nabavite mrežnu (Ethernet) karticu za svako od računala. Ako spajate laptop i PC, laptopi većinom imaju integrirane mrežne kartice. Čak štoviše, sve današnje matične ploče novijeg datuma imaju također ugrađenu mrežnu karticu, čime ste uštedjeli tih par sto kuna. VAŽNO: Prije odlaska u kupnju, provjerite posjedujete li već mrežnu karticu! LAN utor (utičnica) izgleda poput one od modema, samo je dva (do tri) puta šira i ima više parica (onih zlaćanih konektora).

2.Nabavite cross Connection Cable. Ako mislite da možete sami sastaviti cross Cable ili cross konektor, samo naprijed. Preporučujem kupnju, radije nego rad novog. Osobito za početnike.
NAPOMENA: Običan LAN kabel ima drugačije spojene "žice" unutra od cross kabla, te stoga za direktno umrežavanje dvaju računala NE MOŽETE KORISTITI običan LAN kabel.

Cross cable:

http://img230.imageshack.us/img230/9466/imagezg3.jpg
Direktni kabel:

http://img102.imageshack.us/img102/337/image1eq7.gif

3.Računala moraju biti u istoj domeni. To provjerite na sljedeći način:

Desni klik na MY COMPUTER - PROPERTIS - kartica COMPUTER NAME - CHANGE dolje desno

http://img265.imageshack.us/img265/5711/image2ke5.png

(sva računala moraju imati istu domenu, izbjegavati u nazivu korištenje : , ? % i slične znakove)

Umrežavanje:
------------------------

1.Možete jednostavno pokrenuti "m1cr050ft Network Setup Wizard". START > PROGRAMS > ACCESSORIES > COMMUNICATION > NETWORK SETUP WIZARD
NAPOMENA: Ukoliko nešto nakon toga ne radi, ili ne radi ono što biste htjeli, kontaktaktirajte MS Support.

2. A možete i napraviti sljedeće:

3. Kliknite: START > SETTINGS > CONTROL PANEL > NETWORK CONNECTIONS to će vam trebati na oba računala, stoga imajte ovaj prozor uvijek pri ruci.

4. Sada ćemo krenuti sa umrežavanjem ta dva računala. Odaberite vašu MREŽNU (Etherenet) karticu klikom na nju. Desni klik mišem (Kartica mora biti u stanju ENABLED, ako nije sada je prilika da kliknete na ENABLE) > PROPERTIES

http://img444.imageshack.us/img444/2112/image3mi0.png

5. Nalazite se u prozoru koji se naziva: Local Area Connecrion Properties. Ovdje admistrirate sve mrežne postavke na računalu stoga malo opreznije sa stvarima koje ne razumijete.

6. Kliknite na INTERNET PROTOCOL (TCP/IP) i pritom pazite da u svakom trenutku ostane kvačica pored TCP/IP!!!!! I zatim kliknite na PROPERTIES gumb.

7. Sada se nalazite u INTERNET PROTOCOL (TCP/IP) PROPERTIES prozoru. Ovdje se nalazi sve što će nam zatrebati. Prelazimo na odabir IP adresa.

http://img50.imageshack.us/img50/6265/image4vv2.png

8. Prije nego sada nastavimo, slijedi mali pojmovink, radi lakšeg snalaženja:

-TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol - primopredajni protokol pomoću kojeg računala komuniciraju mrežom.
-IP adresa - svako računalo na internetu ima svoju IP adresu. Zamislite to kao kućnu adresu prikazanu u brojevima
-SUBNET MASK - ukratko, određuje koji bitovi u IP adresi pripadaju određenoj mreži. npr. IP addresa of 128.66.12.1 sa subnet maskom 255.255.255.0 kaže da je to "host 1" na subnetu 128.66.12.0. Također, subnet mask određuje maksimalan broj IP adresa u SUBNETu.
-DNS - Domain Name Server - Server koji se brine da bi se imena računala pravilno povezala sa njihovim IP adresama.
-DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - "Server" koji automatski dodjeljuje IP adrese svakom računalu koje ima "enejblano" "OBTAIN IP ADRESS AUTOMATICALLY", u našem slučaju to nas ne zanima
-WINS - Windows Internet Naming Service - m1cr050ftova izmišljotina za DNS
-NET-BIOS -Network Basic Input/Output System - m1cr050ftov API (Aplication Protocol Interface) za netBEUI mrežni protokol koji je napravio m1cr050ft
-LMHOSTS - takozvana HOST fajla u kojoj se nalaze imena i IP adrese računala koja želimo manuelno unijeti njihova mena i IP adrese (zgodno ako nemate DNS u mreži) a nalazi se u C:\WinNT\System32\Drivers\Etc.

9. Za odabir IP adresa preporučam adrese koje počinju sa 192.168.x.x jer su to obično "tzv privat" ip adrese:

http://img50.imageshack.us/img50/8646/image5nl8.png

(na slici je podešeno da se računala spajaju preko rutera (192.168.1.1)

PC_1 (prvo računalo) = IP- 192.168.1.100 SUBNET-255.255.255.0
PC_2 (drugo računalo)= IP- 192.168.1.199 SUBNET-255.255.255.0

Kliknite OK i to je to.

Hint: Ako se namjeravate igrati u LAN-u preporučljivo je da razmak između i.p. adresa bude veći od 60 (zašto je tako ni m1cr050ft ne zna)

10) Sada gurnite Cross Connection Cable u oba računala i ona su umrežena.

HINT:
mogli bismo lukavo iskoristiti HOST datoteku radi lakšeg daljnjeg rada. Ona se nalazi u u C:\WinNT\System32\Drivers\Etc a zove se "hosts" (bez extenzije!!!) otvorite je uspomoć notepada i ovako izgleda prosječna HOST fajla:

# Copyright (c) 1993-1999 m1cr050ft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by m1cr050ft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost #localhost

# "ljestve" # se koriste kao komentar, i windowsi neće čitati cijelu liniju nakon što se pojavi znak "#"
#
# U obje HOST fajle dodajte sljedeće:
#

192.168.10.1 PC_1 #IME_KOJE_ ELITE_DATI_ZA_PC_1 #ovdje mo ete napisati  to god  elite, npr. PC sobi.
192.168.10.2 PC_2 #IME_KOJE_ ELITE_DATI_ZA_PC_2 #ovdje mo ete napisati  to god  elite, npr. PC u kuhinji.

Što smo dobili? Od sada, pa nadalje i ubuduće, umjesto dosadnog upisivanja IP adrese drugog računala, u slučajevima kada se to od vas traži, vi možete upisati ime koje ste dodjelili tom računalu u host fajli. Dakle umjesto 192.168.1.100 možete pisati PC_1, a umjesto 192.168.1.199 možete pisati PC_2!

Da bi ovo radilo ubuduće: TCP/IP properties > ADVANCED > WINS > ENABLE LMHOSTS Lookup mora biti uključeno!Provjera mreže
------------------------

1. Osnovne komande:

PING - komanda kojom vaše računalo šalje paketić podataka do drugog računala. Taj se paket tada vraća, i ta informacija vam znači da se računala međusobno "vide" tj. da su međusobno dostupna (upaljena i rade) jedno drugom, te da mreža radi.
NETSTAT - print network connections, routing tables, interface statistics, masquerade connections, and multi-cast memberships, ova komanda će vam reći sve mre ne konekcije koje su ostvarene sa vašim računalom

2. Na PC_1 učinite sljedeće:

START > RUN > i upišite "cmd" bez navodnika.

3. sada se nalazite u tzv. konzoli (DOS). upišite sljedeće:

ping 192.168.1.100

http://img50.imageshack.us/img50/5307/image6xp4.jpg

HINT:
oni koji su pristupili mijenjanju HOST fajle, mogu umjesto IP adresa pisati "ping PC_1" bez navodnika.

A kao rezultat trebalo bi pisati sljedeće:

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.100:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms


Dakle, "pinganjem" samog sebe dokazujete da mrežno sućelje radi i da je sa mrežnom karticom sve u redu.

4. Još smo uvijek u konzoli. Sada pingajmo drugo računalo (PC_2):

ping 192.168.1.199

HINT:
oni koji su pristupili mijenjanju HOST fajle, mogu umjesto IP adresa pisati "ping PC_2" bez navodnika.

A kao rezultat trebalo bi pisati sljedeće:

Pinging 192.168.1.199 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.199:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms


Sada smo uspješno umrežili dva računala preko cross Connection kabla! Čestitam.


Troubleshooting
----------------------

Ukoliko nešto ne radi, provjerite da li je kabel pravilno spojen, jesu li kartice "enejblane" (START > SETTINGS > CONTROL PANEL > NETWORK CONNECTIONS > desni klik mišem na mrežnu karticu i klik na ENABLE) i da li ste dobro upisali IP i SUBNET.KAKVA KORIST OD TOGA?
-----------------------

Dakle, što ste dobili umrežavanjem dvaju računala:

-mogućnost dijeljenja podataka između PC_1 i PC_2 (sharing /  eranje )
-mogućnost zajedničkog korištenja (dijeljenja) modemske veze na Internet
-mogućnost igranja u "mreži" između ta dva računala


DIJELJENJE FOLDERA I FAJLOVA NA MRE I
-------------------------------------------------

Odaberete jedan folder ili cijeli disk - desni klik na njega - propertis - kartica sharing - Network sharing and security - staviti kvačicu na share this folder on network

http://img254.imageshack.us/img254/3217/sharingvj1qn2.png

Pod share name napišite kako šelite da se folder zove na mreži

Ako želite da drugi korisnici mogu promijeniti sadržaj foldera ili diska onda stavite kvačicu na - allow users to change my files

http://img337.imageshack.us/img337/7604/muzikaqj3et1.png

DISK QUOTA
-----------------

Disk quotom odrađujete sa koliko megabajta ili gigabajta želite da netko na mreži raspolaže na vašem disku, particiji. Taj dio diska je rezerviran samo za tog korisnika i ako nije sherani nemate pravo pristupa.

Određivanje se vrši na sljedeći način:

http://img19.imageshack.us/img19/5512/quotada7ku2.png


Desni klik na disk, partiviju - kartica quota - i tu određujete količinu prostora koju se spremni podijeliti na mreži


MAPIRANJE DISKA, PARTICIJE I FOLDERA
--------------------------------------------------

Mapiranje služi kako bi ne biste svaki puta morali po mreži tražiti određeni disk ili folder

http://img19.imageshack.us/img19/2286/mynetworkplacesej5yc0.png

nego ga po mapiranju windowsi smještaju u stablo windows explorera

Postiže se na sljedeći način:

u windows exploreru pod My network places otvarajte stablo sa lijeve strane dok ne stignete do željenog diska ili foldera. Desni klik na njega i Map network drive. Otvara vam se novi prozor u kojem određujete koju slovo će imati disk u windows exploreru, te da li će se automatski povezivati sa njime po spajanju na mrežu

http://img517.imageshack.us/img517/8366/mapnetworkdriveat0xx0.png
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Protector - 23. Ožujak, 2008., 00:16
Bežično umrežavanje je u startu malo skuplje ali poslje daje veliku fleksibilnost.


Da počnemo
------------------------
Da bi dva računala spojila u bežičnu mrežu naravno oba moraju imati bežične kartice.

1. korak: - Ad hoc povezivanje
Terba otići u Control Panel -> Network Connections -> desni klika na Wireless Network Connection -> Properties ->
          kartica Wireless Network -> Advanced   tamo je potrebno postaviti da se računala povezuju ad hoc (slika 1.)
slika 1.
http://img329.imageshack.us/img329/10/adhocvw8.jpg[/img

2.korak: - kreiranje profila
Kako bi ste kreirali profil kliknite na gumb Add u prozoru Wireless Network i na oba računala unesite iste podatke. (slika 2.)
slika 2.

http://img511.imageshack.us/img511/6776/profilvi9.jpg

3.korak: - postavljanje grupe i definiranje IP-a
Ovaj korak je isti i za bežično i za žično umrežavanje. Joker* je to sve ljepo objasnio ali ja ču svejedno to još jednom na brzinu objasniti:
Terba otići u Control Panel -> Network Connections -> desni klika na Wireless Network Connection -> Properties -> i tamo na kartici General unuter prozora "The connection uses the following items:" označite Internet Protocol (TCP/IP) i kliknete properties -> i tamo upišete željeni ip na obadva računala različiti ali ip mora biti forme 192.168.x.x
Moje preporuka je da na jednom računalu postavke budu: (slika 3.)
IP address:          192.168.1.1
Subnet maks:       255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
A na drugom:
IP address:          192.168.1.2
Subnet maks:       255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
slika 3.

http://img401.imageshack.us/img401/943/ipmz9.jpg

4.korak: - kraj
I za kraj još samo je potrebno da otiđete Control Panel -> Network Connections -> desni klika na Wireless Network Connection -> View Avaible Wireless Network i tamo bi trebali viditi mrežu što ste kreirali i trebate je samo označiti i kliknuti Connect (slika 4.)

http://img337.imageshack.us/img337/7290/connectpr5.jpg
Slika 4.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: DarX - 23. Ožujak, 2008., 00:27
Imaš sticky, GG \:D/ Jedino bi mogao te slike kao hotlinkove ovako je nezgrapno. ajde popravi to :thumbs:
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Protector - 23. Ožujak, 2008., 01:23
Sređeno!
HVala na sticky-u  ;)
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Dragster - 23. Ožujak, 2008., 10:42
odlično  :thumbs:
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: miss.90 - 27. Studeni, 2009., 19:09
Umrezila sam komp i laptop kablom, i sve sam uradila kako je navedeno, međutim internet na laptopu mi steka (ili sta vec  :bonk:).
Npr. Na laptopu mi nece da ucita komentare na fejsu, zatim ne mogu se uopce logirati na neke stranice (između ostalih i na hcl.hr) itd. a na kompjuteru sve radi savrseno.

aajj...zna li itko rijesenje???? :wildboy: :wildboy: :wildboy:
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Easy - 28. Studeni, 2009., 16:58
Provjeri postavke internet browsera, tipa cookies itd.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: miss.90 - 02. Veljača, 2010., 16:38
hehe opet ja  :loludara: :mrgreen:
Prosli put sam nekako umrezila racunala, ali je na laptopu internet bio mnogo sporiji i na vecinu stranica nisam se uopce mogla logirati. Prije par dana pao mi je sistem na racunalu (onom glavnom),  sad pokusavam opet umreziti ali...
1.na msn se ne mogu logirati jer nisam unijela dobar DNS (preferirani i zamjenski posluzitelj), nikako ne mogu naci pravi, nije mi adsl, vec neki global internet. Na internet sam spojena pomocu neke antene sa kablom, a u kucistu racunala ima neka kartica na koju se navrne taj kabal od antene, znaci nema modema, nema routera... :bonk: :bonk: :bonk: ne znam kako da nađem taj DNS
2. iako sam (mislim) ispravno djelila datoteke na laptopu, nikako ne mogu doci do njih preko kompa :S :solidus: :solidus:

aaaa ima li iko da zna sta o ovome :S :wildboy: :wildboy: :wildboy: :wildboy:
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: noda - 02. Veljača, 2010., 16:58
control panel -> network connections -> desni klik na LAN pa properties -> pod general obiljlezi TCP/IP protokol pa opet properties i stavi sve na obtain automatically
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: miss.90 - 05. Veljača, 2010., 03:23
joooj...ne moze...tada mi cak ne pise ni conected na lan ikonici
treba mi ip zadani pristupnik ( ili kako vec) i ona dva DNS
da li nekako mogu odrediti ona dva DNS ako sam ovo ostali dobro napisala, jer ne moze mi bez svega toga,
prosli put nije moglo bez proxy servera, ali rekli su mi da on usporava, pa bi' sad bez njega
heeeeeeeeelp :solidus: :wildboy:
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: noda - 05. Veljača, 2010., 18:02
Opiši kakvu imaš konekciju kao prvo. Koji ti je ruter (bežični/žičani), kaj je sve spojeno na ruter i kak.

Jesi stavila ruter u ruter mode?
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Pičkica - 18. Travanj, 2010., 23:33
Rivajv, jej.  :wildboy:

Uglavnom na PC-u imam po prvi put stavljeni Win7 Ultimejt 64 bitni i želim šerati jedan disk (hard od nekih 500njak GB)

Uglavnom dok sam priej imao XP samo bi desni klik na taj disk -> propertis i šering i kad bi upalio laptop(vista) odem na mrežu i tamo uredno viidm taj disk, nazovimo ga ARHIVA i normalno imam pristup svemu šta je na njemu.

Na sedmici sam napravio istu stvar (na tom disku je ona mala ikonica sličica šta li je već da je šeran) al ja ga ne vidim na svom laptopu. Ne kužim, drkam tu pecto sati već i nije mi jasno u čemu je problem.

(http://i39.tinypic.com/35m4fhg.png)

Ovo dole network location mi nije jasno kako sam uspio dovest tamo, šeram svoj disk na istom kompu?  :wildboy:
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: KingMortal - 19. Travanj, 2010., 01:46
Probaj pogledat jel ti network discovery upaljen. Tog nije bilo na XP-u ak se ne varam i možda ti to ometa sve.

Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center\Advanced sharing settings
Uglavnom, skužit ćeš. Sve je objašnjeno i tak.

A ovo dolje je normalno da ti piše. Piše ti sve što je šerano, uključujući tvoje i tuđe.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Pičkica - 19. Travanj, 2010., 15:03
Kk fala, budem proba pa javim kad se vratim doma. ;((
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: RhiNo051 - 21. Veljača, 2012., 12:50
 :thumbs: puno hvala
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: cole90 - 22. Veljača, 2012., 14:42
Bežično umrežavanje je u startu malo skuplje ali poslje daje veliku fleksibilnost.


Da počnemo
------------------------
Da bi dva računala spojila u bežičnu mrežu naravno oba moraju imati bežične kartice.

1. korak: - Ad hoc povezivanje
Terba otići u Control Panel -> Network Connections -> desni klika na Wireless Network Connection -> Properties ->
          kartica Wireless Network -> Advanced   tamo je potrebno postaviti da se računala povezuju ad hoc (slika 1.)
slika 1.
http://img329.imageshack.us/img329/10/adhocvw8.jpg (http://img329.imageshack.us/img329/10/adhocvw8.jpg)[/img

2.korak: - kreiranje profila
Kako bi ste kreirali profil kliknite na gumb Add u prozoru Wireless Network i na oba računala unesite iste podatke. (slika 2.)
slika 2.

http://img511.imageshack.us/img511/6776/profilvi9.jpg (http://img511.imageshack.us/img511/6776/profilvi9.jpg)

3.korak: - postavljanje grupe i definiranje IP-a
Ovaj korak je isti i za bežično i za žično umrežavanje. Joker* je to sve ljepo objasnio ali ja ču svejedno to još jednom na brzinu objasniti:
Terba otići u Control Panel -> Network Connections -> desni klika na Wireless Network Connection -> Properties -> i tamo na kartici General unuter prozora "The connection uses the following items:" označite Internet Protocol (TCP/IP) i kliknete properties -> i tamo upišete željeni ip na obadva računala različiti ali ip mora biti forme 192.168.x.x
Moje preporuka je da na jednom računalu postavke budu: (slika 3.)
IP address:          192.168.1.1
Subnet maks:       255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
A na drugom:
IP address:          192.168.1.2
Subnet maks:       255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
slika 3.

http://img401.imageshack.us/img401/943/ipmz9.jpg (http://img401.imageshack.us/img401/943/ipmz9.jpg)

4.korak: - kraj
I za kraj još samo je potrebno da otiđete Control Panel -> Network Connections -> desni klika na Wireless Network Connection -> View Avaible Wireless Network i tamo bi trebali viditi mrežu što ste kreirali i trebate je samo označiti i kliknuti Connect (slika 4.)

http://img337.imageshack.us/img337/7290/connectpr5.jpg (http://img337.imageshack.us/img337/7290/connectpr5.jpg)
Slika 4.

ma neam pojma al ja i frend se umrezimo igramo igre, sheramo svasta i idem na net preko njegovog laptopa ili svog sticka za wireless (ovisi kada je u mene jer imam komp i u dnevnom koji koriste moja braca pa kada oni zele na net njima vratim stick  ... ugl sve je bilo super dok ja nisam opet inst. windows ( 7 ultimate 32-bit SP1). Od tada vise ne mogu na net preko njegova laptopa nego moram imat stick u sebe.... ugl trazi mi da ukljucim IPv6 Connectivity... pratim upute koje mi daje al nista se ne događa.... ugl ako moze koji savjet.... HVALA...
:D
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Moke - 15. Srpanj, 2012., 02:52
a kako da umrežim 2 pc-a jedan je xp drugi win7, jel mogu ta dva racunala umrezit direktno ili bas mora preko modema ? :wildboy: :wildboy: :wildboy:
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: RajkaRajka - 07. Kolovoz, 2012., 11:50
Potrazi neki program za umrezavanje, a naravno da mozes.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: jupiter89 - 04. Rujan, 2012., 12:29
Postoje programi...malo potrazi po netu.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: tantrum - 18. Siječanj, 2013., 09:42
Imam problem kod bežičnog umrežavanja Viste Home i Win 7 Enterprisea.

Laptop i komp spojeni su na ruter, T-comov Thomson TG782, softver v 8.2.4.B

postavke na laptopu (vista home) i kompu (win7 enterprise):
-workgroup je isti
-imena kompova različita
-IP adrese - probao sam statične i auto obtain sa modem rutera
-vrsta mreže - home
-network discovery - uključen
-file sharing uključen, probao sam sa passwordom i bez passworda
-na oba kompa je Eset Smart Security licenciran (antivirus + firewall)
-firewall - probao sam sa uključenim sa custom postavkama, sa automatskim postavkama i sa isključenim firewallom. Defaultni win firewall je disablean na oba stroja.
-šerani su folderi i diskovi, pod permissions dodao sam everyone i stavio allow read
-putem network browsera međusobno se vide komp i laptop
-mogu ih pingat međusobno putem ip adrese i preko imena
-sa laptopa mogu pristupiti u šerane foldere i diskove na kompu
sa kompa ne mogu pristupiti na laptop da vidim šerane foldere i diskove, kad probam ući izbaci mi grešku 0x80070005
dijagnostika kaže da laptop odbija pristup

što se tiče postavki mreže i softvera na oba kompa, tu ne vidim grešku.


Help.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: tantrum - 21. Siječanj, 2013., 12:08
Riješeno.

U postavkama same mrežne kartice prije 2-3 god isključio sam ipv6, a pošto je na listi opcija File sharing odmah iznad vjerojatno sam greškom isključio i tu opciju.

Bar onda ima smisla network center sa svojim opcijama enable/disable file sharing koje ne utječu na file sharing opciju same mrežne kartice.:chair:
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: psihopat1988 - 07. Studeni, 2014., 20:05
ljudi imam problem znaci povezem se sa wirles usb-om na internet i sve radi normalno al kad npr skidam dotu 2 sa steama nakon nekih 10 min mi pocne pisat limited i prestane mi skidanje kako rjesit taj problem? :chair:
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: peacewalker93 - 08. Studeni, 2014., 01:50
Da li samo taj PC s tim wifi adapterom ima takav problem ili se događa i drugim uređajima? Dosta stvari može uzrokovati navedeni problem, tako da ono teško je reći.
1. jesu driveri za navedeni wifi adapter instalirani?
2. možeš probati control panel > network and internet > network and sharing > change adapter settings > desni klik na svoj wifi adapter > properties > configure > power managment > isključi power saving za svoj wifi adapter
3. može biti problem u samom routeru
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: psihopat1988 - 08. Studeni, 2014., 11:20
samo na pc-u mi se to desava na laptopu sve normalno radi kad se spojim
sve je instalirano svi driveri i takoder sve sam probo od ovog sto si naveo do compitability moda neznam vise sta da radim a uzasno nerivra hahahha :chair:
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: peacewalker93 - 09. Studeni, 2014., 22:40
Stvarno je teško ovako nagađati. Jesi probao taj wifi adapter na drugom PCu? Može biti da i sam adapter ima neki defekt na sebi.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Dragster - 10. Studeni, 2014., 13:57
probaj prvo u drugi port ukopčat
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: blowfish - 02. Prosinac, 2014., 14:53
Nisam znao da li postaviti ovo u hardware ili ovdje, ali tu je slična tema pa da ne otvaram novu...

Spajam se bežično na router koji je nekih 5 metara i 1 zid udaljen od kompa. Koristim wireless adapter, neki obični TP link sa antenicom i signal je uvijek pun. Spojen je preko USB huba kako bi bio na vidljivijem i izloženijem mjestu. Sad, taj adapter se svako malo "išteka" i ponovo "ušteka" sam od sebe. Znači kao da ga nema na 15ak sekundi i onda je ponovo tu. Imao sam prije sličan adapter pa sam mislio da je možda pokvaren, ali s novim se događa ista stvar.

U čemu je problem? Je li moguće da ne dobiva dovoljno napona preko USB porta? Probao sam i direktno u komp (prednji USB portovi), ali sve je isto. Driveri instalirani, kompatabilan sa OS-om i sve. Pomagajte :wildboy:
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: peacewalker93 - 02. Prosinac, 2014., 20:14
Probaj istu gore navedenu stvar. Znači control panel > network and internet > network and sharing > change adapter settings > desni klik na svoj wifi adapter > properties > configure > power managment > isključi power saving za svoj wifi adapter. Pored toga također napravi reinstalaciju drivera.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: blowfish - 02. Prosinac, 2014., 22:36
Probaj istu gore navedenu stvar. Znači control panel > network and internet > network and sharing > change adapter settings > desni klik na svoj wifi adapter > properties > configure > power managment > isključi power saving za svoj wifi adapter. Pored toga također napravi reinstalaciju drivera.

Probao. Javim ima li ikakvog napretka. Hvala :thumbs:

EDIT:

Eto, nijednom se nije ponovilo od kako sam isključio štednju energije. Iako mi nije jasno kako je u tome bio problem kad se događalo i za vrijeme downloada i uploada, ali ok. Hvala :)   
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: LosaVolja - 01. Rujan, 2015., 14:56
Home made server spojen sa mrežni kabel (http://www.videonadzor.hr/webshop/kablovi-video-nadzor/mrezni-utp-kabel-10m/) spojom?
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Homecoming! - 21. Studeni, 2015., 22:22
Ovako znaci:
Prijatelj je kupio gaming maticnu MSi a88x-G45 gaming koja ima Killer E2200 gaming network,sada nas zanima kako sloziti taj net,trebaju li neki posebni driveri i stvari ili samo roknemo kabel u uticnicu za taj net?
Ako ce trebat,prijatelj je na CarNetu.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: focabezoca - 12. Prosinac, 2015., 22:23
Znaci ovako: imam amisov router, a komp je spojen sa kabelom na internet. Jucer je sve super radilo. Danas kad upalim komp pise da je spojen na internet i kad odem na google, upisem nesto samo ucitava, ne reagira.  Na routeru sve lampice svijetle koje trebaju, a internet na mobu radi. Jel neko zna o cemu se tu radi?
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Hrv4tin4 - 12. Prosinac, 2015., 23:16
Jesi probao ugasit pa upalit router?
Isto tako probaj odspojiti i spojiti ethernet kabel. Možeš čak i promijeniti port na routeru iz LAN 1 u LAN 2,3,4 i itd.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: focabezoca - 13. Prosinac, 2015., 15:48
Probao sam sve navedeno, ali nece. Nakon dugog ucitavanja, pise da provjerim router itd, da dopustim u firewallu da opera ima neki access i da stisnem deselect na Use a proxy server for your LAN, a to sam sve napravio.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Hrv4tin4 - 13. Prosinac, 2015., 16:05
Jesi možda ranije probap namjestiti statičnu IP adresu za računalo?

Ako nisi probaj ju napraviti, možda to riješi tvoj problem...
Ako ne znaš kako nazovi njihovu službu pa će ti pomoći.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: focabezoca - 13. Prosinac, 2015., 16:17
Ako se dobro sjecam, jednom si mi rekao da amisov router nemoze port forward. Onda jediko ostaje da ih nazovem.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Hrv4tin4 - 13. Prosinac, 2015., 16:30
Statična IP adresa nema veze s port forwardingom. I nije stvar routera nego Amisa koji ne dopušta otvaranje portova na svojoj mreži.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: focabezoca - 13. Prosinac, 2015., 16:49
Popravljeno, hvala puno.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Truba_King - 24. Siječanj, 2016., 20:03
ja hvatam signal na krovu kuce i nije lose zapravo :DDDD
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Miki30 - 04. Srpanj, 2016., 14:39
Pozdrav ovako ja trebam odraditi posao kojega nisam baš siguran kako. Naime trebam umrežiti videonadzor (http://www.videonadzor-alarm.hr/), imam dva snimača četiri i dva snimača osam kanala. Sad me zanima da li se oni mogu međusobno spajati jedan u drugog? Htio bih da se snimke pohranjuju na računalo te da je moguće povezivanje sa bilo kojeg računala na snimač, kako bi mogao pratiti kamere na Internetu. Da li netko ima neki pametni savjet glede toga? Hvala.
Naslov: Odg: Umreživanje računala žičano i bežično
Autor: Sh00t3R - 12. Prosinac, 2016., 00:39
Ima vise od 2 godine da sam kupio modem;
TP-Link TL-WR741ND

I sve od tada do danas ima mali domet to je strasno...Oko toga rutera domet je mozda 5 - 6 metara :D Telefon mi se u drugoj prostoriji nekad prikljuci na rodjakov WiFi koji se nalazi u zgradi ispod-preko puta moje... E ne znam da ja mozda nisam pogresno podesio ili?
Hvala