HCL.HR

Najbolji strateški RPG

 • 57 Odgovora
 • 6702 Hitova
*

wyzard

 • Administrator
 • *******
 • 15414
  • HCL.hr
Najbolji strateški RPG
« : 10. Prosinac, 2017., 16:31 »

*

snowblind

 • Suradnik
 • ******
 • 9182
Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #1 : 10. Prosinac, 2017., 22:45 »
Divinity 2 definitivno.

Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #2 : 11. Prosinac, 2017., 18:11 »
Divinity 2 definitivno.
Da, slažem se. Ja sam potpuno slično glasovao.
Y̶̯̦̥͔ͩ͆͗͝ò̡̘͖̞̱̠̖̭͇̟̥̰̤̱̃ͮ̌̅ͪͥͤ͗̍̀ư̷̄̔̑ͫͥͣ̑̋ͧ̄̚͏̷̣̩̖̼͙̞̯̰̩r̷̶̜̣̻͈͕͕̻̱̦͈̻̥͔̖̯̬̄̉ͨ͑ͪͧ̓́ͣͧ̎ͯ͑͒ ̜̗̬̙̜̳̼̮̎ͧ̆ͧͧ̇́͡͠͠ǎ̾ͮ̈͂̐ͩ͂ͬ͐̔͆̿ͧ̆̈ͥͯ҉̵̛҉̗̻̻ͅč̸̛̗̳̬̠̮̘̺̭̥̮͚̰̬̺̟͉͎̦̭ͥ́͘͠t̵̨̰̟̣͙̰̬̣͇̜̥͉͔̑̓̃̈́̂ͧ̓ͩ̈́̃̋̌̂ͪ͒̚ȋ͎̰̜̙̯̮̺̱͍̟͚ͨ̓ͤ͒͑̀͑̊̈́̀̀̕o̢̢͎̳͓͍͉͎̼͙̗͎̭̳͕̪͎̫̱̰̦ͣ͛̓͗̅͜͟͡n̸̯̥̫̞̞̥̖̣̥͓͑̆͑̈̐͒ͭ̏́̀́ͅs̨̘̥̳̫͓̬̞͈͔̩͍͒̄̆̓̃ͣͧ̃ͪ͗ͤ̓̀̑̀͠ ̛̻͇̱͕̌̒͑͊ͩ͆ͣ̍́̈ͬͫ̽͂͗̏̚͝͞͠h̑͊͂ͨ̌ͧ̏͆ͣ́ͦ͆̀̐̌͛̇ͣ͌͏̻̣͖͇a̢̛̝̻͍͔̫͇͚͚̞̞̮̭͐́ͭ͂ͤ͑́ͪ͊̆ͧ͌̄ͩ̇̋̋̚̕͡͝v̧̝͈̱͖̞͉̹̫̰̻̝̝̠̮͗̂͒ͩ͂ͨͨ̑̀̔̔ͭ̽̓ͫ̉̃͌͜͢e̸̡̮͔̥̬̖̭̐ͩ̆ͪ̒ͤ͐͆̎̄

Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #3 : 11. Prosinac, 2017., 18:16 »
Glasovao sam za Personu 5 jer sam fan Persone 4

Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #4 : 11. Prosinac, 2017., 18:18 »
Divinity 2 igra godine.

Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #5 : 11. Prosinac, 2017., 18:45 »
Divinity 2, tu nema dileme
Poslije HZD moj goty

Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #6 : 11. Prosinac, 2017., 19:24 »
Divinity 2 def.

Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #7 : 11. Prosinac, 2017., 19:29 »
Divinity: Original Sin II jer pored sjajnih RPG elemenata ima i Couch co-op.

*

jukaa

 • *
 • 32
Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #8 : 11. Prosinac, 2017., 19:37 »
Iskreno,zaboravio sam za koju igru sam glasovao,ali čisto da bacim komentar heheh

Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #9 : 11. Prosinac, 2017., 19:43 »
Xenoblade Chronicles 2

Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #10 : 11. Prosinac, 2017., 19:46 »
Personu 5

Iako sam ove godine prvi put probao ovakvu igru, dosta me zabavila.
 

*

phoda

 • *
 • 11
Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #11 : 11. Prosinac, 2017., 20:25 »
Divinity 2 definitivno.
Da, slažem se. Ja sam potpuno slično glasovao.

potpuno slične = isto

*

IvanHR

 • **
 • 201
Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #12 : 11. Prosinac, 2017., 20:33 »
Divinity
Victory loves preparation

Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #13 : 11. Prosinac, 2017., 20:40 »
Persona 5 očigledno 😄

*

Stryderist

 • *
 • 55
 • Time is the fire in which we burn
Odg: Najbolji strateški RPG
« Odgovori #14 : 11. Prosinac, 2017., 21:07 »
South Park. Volim seriju i njihov humor. Ne osuđujte me.  :D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23